הרב אורי שרקי

בראשית - מעשה בראשית ובריאת העולםשיעורים נפרדים:

שיעור א' - האם מותר ללמוד מעשה בראשית?, כ"ח באדר א' תשנ"ה, טכניון, 1 דק' (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ב', 48 דקות (MP3, 17MB).

שיעור ג' - מפני מה ברא ה' את העולם?, תש"ס, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ד', כ"ד בתשרי תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

שיעור ה', תשס"ב, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ו' - מעשה בראשית, י"ז באלול תשס"ה, מכון מאיר, 48 דקות (MP3, 17MB).

שיעור ז' - הושענא רבה תש"ע:
חלק 1, 51 דקות (12MB, MP3).
חלק 2, 67 דקות (16MB, MP3).

שיעור ח' - "יהי" מול "ויהי", י״ב באלול תש״ע, מכון מאיר, 7 דקות (וידאו). מתוך השיעור.

שיעור ט' - בריאת העולם ומדוע האמונה בה היא מיסודות היהדות?, א' באלול תשע"א, מכון מאיר, 56 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור י' - כיצד נדע כי הבורא ברא עולם מוסרי?, ט"ז באלול תשע"ב, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו). מתוך השיעור.

שיעור י"א, י"א באלול תשע"ה, מכון אורה, 58 דקות (MP3, 1MB).

שיעור י"ב - היום השביעי של בריאת העולם ויעודו, מרחשוון תשע"ז, 5 דקות (וידאו, עם כתוביות ברוסית). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור י"ג - בבי"ת נברא העולם, הושענא רבה תשע"ח, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 50 דקות (MP3, 14MB, איכות הקלטה גרועה).

שיעור י"ד, כ"ו באלול תשע"ח, מכון מאיר, 52 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ט"ו, כ"ט שבט תשפ"ג, מכינת "עין פרת", 74 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 26MB).

שיעור ט"ז - בריאת העולם והמבנה של התרבות האנושית, תשרי תשפ"ד, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).