שיעורים נפרדים:

שיעור א', 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ב', תמוז תשע"ג, 8 דקות, שיחת הרב עם פרופ' שטרנגר (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).