שיעורים נפרדים:

שיעור א' - פרשות ויקהל, פקודי, ויקרא, צו, שמיני, מכון מאיר, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ב' - פרשות ויקהל-פקודי ופרשת פרה, טכניון, 17 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 6MB).

שיעור ג' - פרשות ויקהל-פקודי, טכניון, 34 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 12MB).

שיעור ד' - פרשות ויקהל-פקודי, טכניון, 37 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 13MB).

שיעור ה' - פרשות ויקהל-פקודי, תורה ומלאכה, אדר תשפ"ג, ערוץ טוב, 19 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).