ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 21 דקות. לצפות בשיעור.