מנהג החלקה, ל"ג בעומר

כ"ד בשבט, ד', ט' באייר תשס"ז, כ"ג בשבט תשס"ח, ז' באייר תשע"אשאלה 1:

כיצד מקיימים באופן מעשי את מנהג החלקה בגיל 3? האם יש טקסט מיוחד שנאמר? מנהגים נוספים?

תשובה 1:

אין מנהג מיוחד. נהוג לכבד רבנים וידידים בגזירת תלתל ועוד תלתל. עושים סעודה ומזמינים חברים. יש עושים את הגזירה על קבר של רשב"י או שמעון הצדיק או אחרים. טוב לומר דברי תורה ולשיר שירי קודש.שאלה 2:

נשמח אם הרב יסביר לנו את מקור ועניינו של המנהג הקרוי "חלאקה". והאם הוא רלוונטי כיום?

תשובה 2:

כשם שאין קוטפים מן העץ שלש שנים, כך אין מכניסים את הילד לחיי התרבות, שהתספורת הוא ממאפייניה, עד שלש שנים. זה מנהג יפה, אך לא הכרחי. מקורו בספר "פרי עץ חיים" בשם האר"י ז"ל. רלוונטי.שאלה 3:

האם מותר לעשות תספורת ראשונה לילד בן 3 בל"ג בעומר? מצד אחד ידוע שעם ישראל בהמוניו עולה בשירה ובזמרה למרון והרבה אנשים עושים שם תספורת לבנים שלהם דווקא ביום זה שהוא יום של שמחה. מצד שני לדעת הספרדים יש להמשיך את מנהגי אבלות עד ל"ד בעומר. איך זה מסתדר ביחד?

תשובה 3:

מותר גם לספרדים.שאלה 4:

מה מקור מנהג החלאקה (גזירת שערו של הילד לראשונה בגיל 3)?

והאם ספרדים קיימו את המנהג הזה?

תשובה 4:

מקורו בפרי עץ חיים. נאמר שם שהאר"י עשה כן "כמנהג". מכאן שזה קדם לו. יש מהספרדים שנהגוהו אך לא כולם. יפה לעשות אך לא חובה.שאלה 5:

רציתי לשאול לגבי תספורת לילד בן 3 וחצי. אני אשכנזי ואין לי ממש מסורת על המנהג. האם ישנן אי אלו המלצות לגבי מה נהוג (אני יודע שעושים בגיל 3 ואולי קצת משכנו את זה) האם לעשות לו בל"ג בעומר? האם חייבים במירון? האם מי שעושה את התספורת צריך להיות רב או ת"ח?

תשובה 5:

אין שום כללים בזה. עושים איפה שרוצים מתי שרוצים. נחמד לעשות במירון ועוד יותר נחמד בל"ג בעומר אבל זה קשה. טוב שת"ח יכובד בגזירת תלתל ויברך את הילד. טוב לתת ציצית ומתנות וממתקים לילד ולשאת אותו על הכתפיים ולרקוד אתו. ב-50% מהמקרים הוא נבהל או מתבייש. לא נורא. הביאו כיבוד.