קדושה במדינה

ח' באב תש"ע

שאלה:

יש לי שאלה אחת שנשארה סתומה אצלי בכל הנוגע לרעיון המדינה וקדושתה. בימים עברו הציווי על הקמת שלטון ומלכות היה על ידי הנביאים או על ידי הקב"ה בעצמו ולכן יש לשלטון תוקף קדוש. כיצד אנו יכולים לומר כיום כאשר הציווי על הקמת השלטון הוא לאחר הסתלקות הנבואה שהשלטון עדיין קדוש?


תשובה:

כל קיום מצוה הוא דבר קדוש "אשר קדשנו במצוותיו". ומאחר והקמת המדינה היא מצוה, יש בה קדושה.