מה עם ישראל צריך לעשות בדורנו כדי להיגאל?

ז' באב תש"ע

שאלה:

מה עם ישראל צריך לעשות בדורנו כדי להיגאל?


תשובה:

עם ישראל כבר נגאל בה' באייר תש"ח. מה שצריך לעשות כדי להשלים את הגאולה הוא פשוט לעשות אותה, להביא את העם להכרה בתפקידו בתיקון העולם, להעמיד מלך מבית דוד, לבנות את המקדש ולהביא שלום עולמי. כמובן, כל זה קמעא קמעא ולא אינסטנט. העיקר להפסיק לחנך לגאולה מאגית המתפרצת על ידי טריקים, אפילו אם יהיו הטריקים מצוות.