גאולה - קמעא קמעא?

כ"ח בחשון תשס"ח

שאלה:

הכלי יקר כותב בס' ויצא על הפס' ופרצת ימה וקדמה וגו' למה הביא הכיוונים בסדר מנוגד - כמו גאולתן של ישראל שתהפך מן השפלות הגדולה לגאולה בבת אחת וגם בפרק חלק עד שיתיאשו ויהיה כי אזלת יד ואפס וגו' איך זה מסתדר עם קמעא קמעא?


תשובה:

קמעא קמעא בהכנה לגאולה, כמו בתקופת המושבות, ואחר כך התהפכות מהירה משואה להקמת מדינה.