זירוז הגאולה

י"ח באייר תשס"ז

שאלה:

מה אנו יכולים להשיב לאחינו הטוענים נגדנו "אל תעירו ואל תעוררו את האהבה עד שתחפץ"?


תשובה:

כבר חפץ דודנו באהבה. נתן לנו את הצהרת בלפור ואת מדינת ישראל.