"היהודיים המשחיים"

ב' בטבת תשע"א

שאלה:

שאלתי היא בעניין "היהודיים המשחיים"

הסתכלתי בוקפדיה בערך יהודיים משחיים, ושם נאמר: "הפלג הראשון, הזרם המשיחי התנכ"י, רואה עצמו יהודי למהדרין על פי דתו וכו'...".

שאלתי היא מדוע לכאורה, שלא נקבל את הברית החדשה כהמשך ספרי הנביאים? אותם יהודים משחיים טוענים ש"הברית החדשה" לא באה להחליף את מצוות התורה?

הם בעצמם אומרים כי אותו האיש לא באה ללמד תורה חדשה אלא להמשיכה...

כיצד מתייחסים לכך? ומדוע?


תשובה:

הברית החדשה אינה המשך של התנ"ך אלא שינוי דרכו. התנ"ך לימדנו שגאולת ישראל היא בהשבת המלכות לאומה ומתוך כך תיקון העולם. הברית החדשה סבורה שהגאולה היא לנשמה ולא לגוף, שהיא לפרט ולא לאומה. ישו אף לגלג על דברי חכמים ולא ראה את עצמו מחוייב להלכה והכריז שהוא גדול ממשה. הוא העמיד את האישיות שלו כמושא של האמונה ושרק המאמינים בו נושעים ולא זולתם. בכל אלה יש סטיה מדרכם של הנביאים ופניה לכיוון האלילי באופן סמוי, עוד לפני כל התיאולוגיה הנוצרית.