היחס לנוצרים ולערבים

ג' באב תשס"טשאלה:

אני לא מבינה למה כל פעם שרואים מנזר או כנסייה צריך לירוק על זה. הנוצרים זה אנשים רגילים ונורמלים שפשוט מאמינים במשהו אחר. וכך גם לגבי הערבים, למה כל פעם שרואים ערבי מקללים אותו וכו' הם בני אדם רגילים שפשוט מאמינים במוחמד. אני לא מבינה למה צריך לשנואו אותם, לירוק עליהן ולקלל אותם.


תשובה:

אין שום מצוה לירוק בפני מנזר או כנסיה. כמו כן הנוצרים הם אנשים רגילים המאמינים במשהו אחר. הבעיה היא שמה שהם מאמינים בו הוא עבודה זרה, שמוסיפה חטא על פשע בכך שעושה אדם לאלוה ושסבורה שנתבטלה סגולת ישראל ושהוחלפה היהדות בעדה הנוצרית. תוצאותיה של עבודה זרה זו היו מרחץ דמים אדיר מימדים שלא היה כמוהו בכל שנות ההסטוריה. כיצד יעמוד אדם ישר מול מקומות הפולחן הזה וישאר אדיש למה שעוללה הכנסיה לנפש האדם? מכאן לתחושה הבריאה הטבעית של יהודים היורקים מול מראה שכזה, מבלי כל קשר להערכה האישית שיכולה להיות כלפי הנוצרים כבני אדם. אין מצוה לקלל ערבי וכו'. אלא שהאמירה שהם "פשוט מאמינים במוחמד" הינה תמימות נוראה. מוחמד הוא מי שבגינו פתחו המוסלמים במסע רצח של מליונים רבים של בני אדם ובכללם יהודים רבים, ובשמו מבקשים עדיין למוטט את העולם. כמו כן לימד מוחמד שהיהודים זייפו את התנ"ך ומחקו את שמו של מוחמד מתוכו, שאין לכרות עם היהודים ברית שלום כי אם להשפילם ולבזותם.