האם מותר לקדש על יין כשהבקבוק נפתח על ידי גוי?

כ"ט באלול תשס"ז

שאלה:

האם מותר לקדש על יין כשהבקבוק נפתח על ידי גוי (שכמובן לא מכיר את ההלכה)? יודגש, היין כשר ונרכש על ידינו בישראל אך נפחח מול עינינו על ידי גוי?


תשובה:

אם אינו מפוסטר (יינות גולן) אסור, ואם הוא מפוסטר, יש מקילים וטוב להחמיר אם אין צורך גדול.