ההפגנה מול שגרירות סין

ט"ו באב תשס"ז

שאלה 1:

לגבי הפגנת המחאה נגד הוצאת איברים מאסירים חיים וסחר בהם בסין:

ברורה לי המחאה, אולם האם בימים טרופים אלו, בהם עמנו עובר ברורים ותהפוכות, מבולבל ולא יודע נפשו.

האם אין צורך קודם לתקן עצמנו ואז לבוא ולגשת לתיקון האומות?

כמו כן, איני מכיר את הבאים להפגין ביחד עם הרב, אולם זו נראית קבוצה קצת תמוהה. גם את כת הפאלון קונג איני מכיר ואיני יודע טיבם. האם אין בעייה מסויימת כאשר מפגינים (אפילו על דברים נכונים) ביחד עם קבוצות בעיתיות אם מבחינה מוסרית, רוחנית וכדומה?


תשובה 1:

חלק מתיקונו של עם ישראל הוא בכך שהוא יכיר את תפקידו. זה כולל את ההכרה שהוא מהוה מדריך מוסרי לאומות. אין כל בעיה להפגין על דבר צודק יחד עם אנשים שמעשיהם סתומים או בלתי ראויים. נאמר בירושלמי : "גדול קידוש השם מחילול השם" ופירש קרבן העדה שהוא כאשר יש מעשה שקידו"ה וחילו"ה מעורבים בו, שיש להשתתף כי צד קידו"ה גובר, והוא כנידון דידן. מלבד זאת, אם נשתוק מול עולה הנעשית במדינה שאוכלוסיה הם חמישית מהאנושות, לא יהיה מי שיגן עלינו כאשר אותה ממלכת רשעה תשתלט ח"ו עלינו.שאלה 2:

שאלתי את כבוד הרב האם אין צורך לתקן את עמנו לפני שנלך ונמחה כנגד פשעים של האנושות. הרב השיב לי שהוא הוא חלק מן התיקון. כלומר ההכרה בתפקיד של עם ישראל כמדריך מוסרי לאומות הוא חלק מתיקונו.

היכן מצינו שזהו תפקיד של עם ישראל כממלכה? ידוע כי הקב"ה שלח נביאים לאומות אולם איפה מצינו שעם ישראל כעם, שולח שליחים לתיקון האומות?


תשובה 2:

ואעשך לגוי גדול ונברכו בך וגו'. וקדשתי את שמי הגדול המחולל בגוים באמור אליהם עם ה' אלה ומארצו יצאו. הודיעו בעמים עלילותיו. ונודעתי לעיני עמים רבים וידעו כי אני ה'. רמב"ם: צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי עולם לקיים שבע מצוות שנצטוו בהם בני נוח. ועיין אורות עמ' יז/י, לג, קד-קה, קנא/א, ועוד.