קידושין לילדה בת 3 ע"פ חז"ל

ח' בתמוז תשע"ה

שאלה:

אני עובד בחברת הייטק בתל אביב יחד עם הרבה יהודים הרחוקים מתורה. אחת מהעובדות אצלנו ראתה באתר "חופש" מאמר שנקרא "פדופיליה כהלכתה" שבו מובאים מקורות שבהם רואים שחז"ל התירו נישואים לילדות בגיל 3 ואף קיום יחסי אישות איתן. (למשל ברמב"ם הלכות אישות פרק ג הלכה יא שמתירה קידושים בביאה של בת 3). מה אפשר לענות טענות אלו?


תשובה:

אין שום כוונה של חז"ל להנחות לפדופיליה הלכה למעשה כי אם לומר שקידושין תופסים בילדה בת שלש משום שכעובדה ביולוגית בתוליה אינם חוזרים. במהלך ההיסטוריה בכל מקרה של קידושי קטנה המימוש נדחה לשנים רבות עד הבגרות המינית והנפשית.