עונש מן השמיים על הגירוש

ט' באדר תשס"ז

שאלה:

בזמן האחרון מושמעים ע"י אנשים שונים טענות שמצבם של שרון ובנו, המפכ"ל קרדי, חלוץ, רמון וכו' הינם עונש אלוקי על השתתפותם בגירוש גוש קטיף.

א. האם אנו רשאים לומר דבר שכזה? (ומי כן רשאי?)

ב. מה היא דעת הרב האם דבר זה נכון??

ג. בהנחה שכן, מניין לנו?

תשובה:

כשרואים שמעשה חוזר על עצמו באופן די עקבי, יש מקום לקבל כדבר סביר שאכן זה עונש משמים, כדברי ר"א בן הרמב"ם, כשמלך צרפת ציוה לחתוך את לשונו של אחד הרבנים, ששנים קודם פער פיו נגד הרמב"ם. בכלל, ראוי לאדם לבקש לראות את יד ה' בעולמו, גם כשהודאות אינה מוחלטת.