פתיחת שערי בית המדרש

כ"ו בניסן תשס"טשאלה:

קראתי כתבה עם ציטוטים של הרב שם הרב אמר שצריך לפתוח את בתי המדרש ואני שואל: הרי הרי זו סכנה עצומה!

תשובה:

תלמידי חכמים הם המנהיגות הרוחנית של הדור ולא מבצר מתגונן. אם הם מפחדים מי יענה על בעיות הדור?