מה הגדרה והבסיס של האמונה?

כ"ה בשבט תשס"ז

שאלה:

מה הגדרה והבסיס של האמונה?

תשובה:

האמונה היא מצב נפשי שבו הנושא הנדון מקובל עלי ללא זעזוע. הבסיס לאמונה הוא מה שהתברר באופן ודאי כאמיתי, כל אחד לפי תביעות הנפש שלו, שכל או רגש או מסורת או הופעה וכו'.