ביסוס אמונה ואמונה של יהודים פשוטים

י"ט בטבת תשס"ט

שאלה:

משיעורך תורה מן השמים הבנתי שחובה עלי לבסס את אמונתי בכל תחום. אך מה עם אותם יהודים פשוטים שקשה להם להגיע אל המסקנות האלו? האם האמונה שלהם שונה משלי אחרי שביססתי אותה?


תשובה:

הם אינם חייבים להשכיל. עי' מדות ראיה, אמונה, יח.