דמיון, שכל, נבואה

ו' בחשון תשס"ט

שאלה:

אודה לרב אם יוכל להסביר את המושגים דמיון, שכל, ואיך מושגים אלה קשורים אל הנבואה?

(הדברים נאמרים בעיקר באיך שהכוזרי רואה מושגים אלה).


תשובה:

הדמיון הוא הכח המחבר רשמים זה לזה. השכל הוא הכוח המנתח והמפריד בין הנתונים. כשהם מאוחדים וחל עליהם השפע האלוהי, הם יוצרים יצירה חדשה בנפש הקולטת את דבר ה'.