קידוש אכילה ושתייה בעידן שפע הברכה בישראל

כ"ח בתשרי תשס"ט

שאלה:

בשלב ראשוני ברור לי שיש לפנות אל ספרי הרפואה, ואל הנהגות חז"ל שאני משער שנכתבו על סמך הרפואה בימיהם שחלקה אינה רלוונטית כיום, אולם הנהגות שמן הסתם מבושמות בתורה.

אולם מעבר לכך כיצד אדם משקיט את יצרו? מהי הגישה הנכונה ל"בא לי", לקריאתו של החומר למתיקות העוגה? יש שפע ברכה, הארונות מלאים כל טוב - האם נקח ונתענג או שנאמר שזו יצריות ודי? ברור שצריך למצוא איזון כי אם זה היה רק רע לא ייתכן שהקב"ה יברא דבר בלא תכלית, כי אז נאמר שהיו פשלות בתכנון וביצירה. אולם איפה הקו האדום עובר?


תשובה:

במסילת ישרים פרק כ"ו מבאר שכאשר מחשבת האדם דבוקה בדעת ה' הכל קדוש.