שלושת התורות ושלושת העבירות

י"ח בטבת תשס"ח

שאלה:

הרב העביר שיעור בליל הושענה רבה ודיבר על שלושת העבירות שייהרג ועל יעבור כמדומני, וכן הרב התייחס לשלושת התורות (בכתב, בע"פ, תורתו של משיח) איך כל אחת מהתורות מתייחסות לכל עבירה?


תשובה:

בכתב נלחמת בעיקר בע"ז וניתנה בזמן שהיה יצר זה חזק, תושבע"פ נוסחה בעיקר בימי בית שני כשהיתה בעיה קשה של שנאת חינם המביאה לשפיכות דמים. תורה של משיח היא תיקון ליצרא דעריות שנוגע לעצמיות האדם, והמשיח הוא ההצלחה של כוח התולדות.