פוסט מודרניזם

י"ח בטבת תשס"ח

שאלה:

אשמח לדעת מהי עמדת הרב בשיח הקיים לגבי תופעת הפוסט מודרניזם, שהרי, יש השוללים, יש הרואים בו תופעה חסרת משמעות או ברת חלוף (או שוללים קיומו) ויש הרואים בו פתח לשינוי והתפתחות לכיוון של עבודת ה' יותר מיסטית ופחות מבוססת על הרציונאליות (הרב שג"ר ז"ל).


תשובה:

אין דבר שאין לו משמעות. הפוסט מודרניזם בא מהחלל הפנוי (ליקוטי מוהר"ן סד). יחד עם זה אין לבנות עליו מגדלים מרובים מדי שריח השתעבדות יש בהם.