מעשר כספים ושימוש בו

ד' בסיון תשס"ז, ט"ו בטבת, ב' באדר א', כ"ג בניסן תשס"ח, כ"ז בתשרי תש"ע, כ"ג בטבת תשע"בשאלה 1:

1. מעשר כספים מדאוריתא או מדרבנן?

2. ממה מפרישים?

3. האם דמי הבטלה בכלל?

תשובה 1:

זו מחלוקת הפוסקים. ברור שהמפרישו מקיים מצוה דאורייתא של צדקה, אך היקף החיוב נראה שהוא מדרבנן, ויש אומרים מידת חסידות. מפרישים מההכנסות אבל מחשיבים את תשלומי ביטוח לאומי כחלק ממנו. כמו כן סכום שניתן לך למטרה מוגדרת אינו חייב בהפרשה. יש לחשב בכלל המעשר הוצאות של חינוך ילדים החורגות מן הסטנדרט הממלכתי, ספרי קודש, וכדומה. אפשר לקחת "הלואה" מהמעשר, ולרשום בפנקס שבבוא הזמן תחזיר את הסכום כשיתאפשר.שאלה 2:

שמעתי שעל מנת להיכנס לשיעור תורה ניתן לשלם בכספי מעשר. האם מותר לי לקנות לעצמי קלטות של שיעורי תורה בכספי מעשר?

תשובה 2:

כן.שאלה 3:

האם ייחשב לי למעשר אם אתן לגיסתי מעשר של החודש שכל הסכום מוקדש להוצאות של תינוק חדש שנולד במשפחה? אין מדובר בעניים אלא בשני בני זוג שעובדים אך לאור העובדה שמדובר ב-3 ילדים והוצאות רבות אני רוצה חד פעמית להקדיש מעשר של החודש לעניין זה.

תשובה 3:

זה לא מעשר.שאלה 4:

בזמן ששירתתי בצבא, הייתי כל חודש מכניס את כל המשכורת, לעיתים חלקה, לבנק ומבצע קניה של ניירות ערך. וערכם עלה קצת ועכשיו שאני חושב על זה, לא חשבתי על מעשרות... האם אני צריך לעשר? ואם כן איך אני אמור לחשב את המעשר?

תשובה 4:

טוב (אך לא הכרחי) לעשר. עשירית מהסכום הנקוב שהוכנס אז. אין להיכנס למינוס. אם יש מינוס אז לרשום בפנקס את חובך למעשר ובע"ה כשיהיה לך כסף, פרע.שאלה 5:

האם כסף המעשר צריך ללכת רק לנזקקים או אפשר לקנות בו ספרי קודש לשימוש אנשים אחרים? בייחוד שאני נותן 20 אחוז מעשר? או שזה לא משנה מה כמות המעשר וכל כולו חייב ללכת לנזקקים?

תשובה 5:

גם ספרי קודש.שאלה 6:

האם מעשר שאדם מפריש זה גם מהפרשה לביטוח לאומי שמורידים לאדם מהמשכורת?

תשובה 6:

התשלום לביטוח לאומי הוא גם חלק מהמעשר כספים.