כיצד נבחר "המקום אשר יבחר ה' "

כ"ז באייר תשס"ז

שאלה:

בתורה (דברים יב/יד, יז/י) כתוב שכאשר נכנס לארץ נבנה בית מקדש ונקריב קרבנות "במקום אשר יבחר ה' ". חז"ל מתארים שדוד ושמואל עשו פלפול הלכתי והגיעו למסקנה על מקומו של בית המקדש. והרי מדובר בעידן של נבואה. הייתי מצפה שה' יודיע לנו על המקום שהוא בחר ע"י נבואה!


תשובה:

זה פלפול ברוח הקודש.