שינוי ממנהג האב

ד' באייר תשס"ז

שאלה:

האם צריך לעשות התרת נדרים או משהו מעין זה כדי לשנות ממנהג אבי בדברים "שוליים", כמו: אבי נוהג להשתמש במצות עבודת יד דוקא (בליל הסדר) ואני רוצה להשתמש במצות מכונה. אבי נוהג לומר "הגפן", ו"הגשם" בקמץ, ואני התרגלתי לומר זאת בסגול.


תשובה:

לגבי המצות אין צורך בהתרה. הגפן, אין לשנות ממנהג האב.