אודות הרב אורי עמוס שרקיהרב אורי שרקייליד אלג'יריה תשי"ט, גדל בצרפת ועלה ארצה בשנת תשל"ג.

למד תורה מפי מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל ותלמידיו, מפי הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו) זצ"ל ומפי הרב שלמה בנימין אשלג זצ"ל.

משמש כר"מ במכון מאיר וראש "ברית עולם" - המרכז העולמי לבני נח.

משרת בקודש כרבה של קהילת "בית יהודה" בקרית משה בירושלים.