מה המקור לטענה שמשה למד נבואה מיתרו?

ה' בשבט תשע"ו

שאלה:

הרב אמר שמשה ברח ממצרים ליתרו ויתרו לימד אותו נבואה. מה המקור לזה?


תשובה:

המדרש אומר שמשה היה רועה כדי ללמוד את דרכי הנבואה. והכתוב מציין בהקשר זה שזה היה "צאן יתרו חותנו כהן מדין" כשכל זה כבר ידוע מקודם. מה שמוכיח שזה נאמר בכוונה כדי לקשור את הרעייה הקדם נבואית ליתרו. ולבסוף: ויבוא עד הר האלוהים" ומראה הסנה.