מדוע אסורה שריפת גופות?

י"ג בתשרי תשס"ח

שאלה:

מדוע אסורה שריפת גופות? ולמה שרפו את גוויות שאול ובניו ואת אסא מלך יהודה?


תשובה:

כי בצלם אלוהים עשה את האדם, ולכן יש לכבד את גופו שזכה להיות נרתיק לנשמה. כמו כן זה מחזק את האמונה בתחיית המתים. לא שרפו את המלכים, אלא שרפו את חפציהם האישיים כדי לכבדם.