ספקות, תיקון המידות

ז' בסיון תשע"ב, י"ב בתשרי תשע"גשאלה 1:

יש לי ספיקות שמא אולי אני חי בהזיה. אולי כל מה שאני יודע אין זה אלא דמיונות שווא, אולי כל מי שאני מכיר הוא בדיה שבדיתי מליבי וממילא כל מה שלימדו אותי רבותי ומורי הכל שטויות ח"ו. "משה אמת ותורתו אמת" - כל זה אולי לא נכון היות וייתכן שאני מדמיין והוזה את הכל. הרי גם חלום מאוד מציאותי עד שמתעוררים ממנו. <...> אפשר לדעת בוודאות שאני חי במציאות? שהאנשים סביבי קיימים? להתיר את הספיקות הללו? אם לא, כיצד אפשר שהספיקות הללו יפסיקו לכרסם בי?

דבר נוסף, בנוגע לעבודת המידות. אני יודע במה אני צריך להשתפר ולהתחזק אבל אני לא יודע מה לעשות בפועל. קיים ספר שמדריך מה לעשות בפועל? זה מאוד יפה לדבר ביני לבין עצמי שאני צריך להתחזק בדבר מסויים אבל מה אני צריך לעשות כדי לתקן את המידה המקולקלת בנפש? יש עצות מעשיות?

תשובה 1:

יתכן שאנו חיים בהזיה ושכל העולם כולו הוא חלום. ומה בכך? הלוא זו המציאות שלנו, ומי שגונב בחלום נשפט למאסר בצדק על ידי השופט שבחלום. ומי שאוהב בחלום מתחתן אצל הרב שבחלום.

לגבי המידות, על כל מידה ומידה נכתבו ספרים מיוחדים. למשל על הכעס ספר "ארך אפים", על הטחון ספר "המספיק לעובדי ה'", וכדומה.שאלה 2:

איך אפשר לדעת בוודאות שבאמת יש עוד אנשים סביבי וזו לא אשליה (כלומר הם לא נמצאים רק בחושים שלי אלא הם גם מרגישים בעצמם)? ואיך אפשר לדעת שהשכל והלוגיקה שלנו עובדים נכון, ומה שמתחייב מהם אז הוא באמת נכון?

תשובה 2:

אין שום אפשרות לבירור מוחלט של העניין. גם אם נאמר שעולמנו אשליה, למאי נפקא מינה? כי אם הכל נתון בתודעה שלי, הלוא זו התודעה שניתנה בקרבי, והיא עולמי.