שיחות נפרדות:

שיחה א' - קולנוע קדם נבואי, טבת תשע"ט, בית שלום יוחאי, י-ם, 56 דקות . (MP3, 20MB).

שיחה ב' - האם קולנוע והתעלות רוחנית, אדר א' תשפ"ב, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ג' - קולנוע ותיקון עולם, אדר א' תשפ"ב, 11 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיחות נפרדות:

שיחה א' - שו"ת על אומנות, תשע"ח, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ב' - אומנות יהודית, חנן בן-ארי, טבת תשפ"ג, 17 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

שיחה ג' - הבהרה בנוגע לדברי הרב על חנן בן-ארי, שבט תשפ"ג, 1 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ד' - חנן בן-ארי (הבהרה); אומנות ונאמנות למדינה, שבט תשפ"ג, ערוץ טוב, 23 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

אייר תשע"ח, 6 דקות. אודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תש"ס, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ב', שבט תשע"ה, 24 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

52 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).