מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", כ"א בתמוז תש"ע, 25 דקות. וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, א' באב תשע"ט. אודיו, 26 דקות (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, א' באב תשע"ו. אודיו, 16 דקות (MP3, 6MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"ח בתמוז תשס"ה, מכון מאיר, 54 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב', סיון תשע"ה, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).