סיון תשע"ה, 3 דקות. מטות - מלחמת מדין, אכזריות לצורך מוסריות - וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", כ"א בתמוז תש"ע, 25 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.