ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ח בסיון תשע"ח, 27 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"א בסיון תשע"ו. אודיו, 22 דקות (MP3, 8MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, תשע"ב, 22 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - עם ישראל אוהב בשר, ט"ז בסיון תשס"ט, 2 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב', ניסן תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, סיון תשע"ד. 29 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", ז' בסיון תש"ע, 23 דקות. וידאו ואודיו.