ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ה בטבת תשע"ח, 31 דקות (MP3, 11MB). אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 25 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 12 דקות (MP3, 4MB). אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, טבת תשע"ד. 27 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", כ"א בטבת תש"ע, 26 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 27 דקות, טכניון (MP3, 10MB).

שיעור ב', 62 דקות (MP3, 22MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ג' בשבט תשע"ח. 22 דקות. אודיו (MP3, 8MB).