י"ז באדר תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

מתוך הספר "נצח ישראל". ו' בטבת תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות. אודיו (MP3, 5MB).

כ"ח בניסן תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

אודיו, כ"ז בתמוז תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 32 דקות (MP3, 11MB).

אודיו, י"ח באדר א' תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם:

שיעור א', - על מחלוקות בישראל, טבת תשע"ה, 22 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעור ב' - על שנאת חינם, ו' בטבת תשע"ט, 24 דקות (MP3, 9MB).

תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

תשע"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

מתוך ההקדמה לספר "נצח ישראל". ניסן תשע"ד, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).