שיעורים נפרדים:

שיעור א', תש"ס, 59 דקות (MP3, 21MB, הועבר מקלטת). הקלטה אחרת של אותו שיעור.

שיעור ב', ו' באב תשס"ח, 33 דקות, שיעור במסגרת יום העיון בענייני המקדש, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ג', ב' באב תשע"א, מכון מאיר, 55 דקות (אודיו ווידאו).

שיעור ד' - המקדש הזר, ג' באב תשע"ב, מכון מאיר, 50 דקות (אודיו ווידאו).

שיעור ה', כ"ט בתמוז תשע"ד, 17 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור ו' - סוד המקדשים, מתי ייבנה בית המקדש, ז' באב תשע"ח, 59 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ז', תש"פ, כולל ישורון, 31 דקות (MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', טכניון, 3 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ב', דיון בין הרב לבין פרופ' שטרנגר, תשע"ג, ערוץ אורות, 18 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

שיחה ג, אב תשע"ו, 13 דקות (אודיו).

שיעור ד', ז' באב תשע"ו, מכון מאיר, 57 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ה', ה' באלול תשע"ז, מכון מאיר, 6 דקות (וידאו). מתוך שיעור.

שיחה ו' - המחלוקת לגבי העליה להר הבית, בניין בית המקדש השלישי וסדר שלבי הגאולה, תמוז תשע"ט, 6 דקות (אודיו).

שיעור ז', תש"פ, כולל ישורון, 38 דקות (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשס"ט, 82 דקות, מרכז מחניים (MP3, 30MB).

שיחה ב' - מי בעל הבית בהר הבית?, שיחת הרב עם פרופ' שטרנגר, שבט תשע"ד, 14 דקות. אודיו (MP3, 5MB).

שיחה ג' - על החלטת אונסק"ו לגבי הר הבית, מרחשוון תשע"ז, 10 דקות (אודיו).

שיחה ד' - הר הבית והסכסוך הדתי, אב תשע"ז, 9 דקות (אודיו).

שיחה ה' - עלייה להר הבית, שיחת הרב עם הרב חגי שטמלר וספי גלדצהלר, אדר תשפ"א, 1 דק'. אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ו' - עלייה להר הבית ובניית בית המקדש, אדר א' תשפ"ב, 10 דקות (MP3, 4MB). פודקאסט.

32 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 11MB).

כ"ח בתמוז תשפ"ב, ישיבת ירושלים לצעירים, 55 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 20MB).

הקלטות:

תפילת ערבית: וידאו, אודיו (MP3, 27MB).

קריאת הקינות וספר איוב: וידאו, אודיו (MP3, 87MB).

מנחה, שיעור של הרב, ערבית של מוצאי הצום: וידאו, אודיו (MP3, 24MB).

תשנ"ח. 47 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).

43 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 15MB).

מכון מאיר, ז' באב תשס"ו, 50 דקות. וידאו ואודיו.

תשס"ג, 55 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 20MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.

שיחות נפרדות:

שיחה א', אב תשע"ו, 6 דקות (אודיו).

שיחה ב' - האם צריך לצום בט' באב בימינו?, אב תשע"ח, 9 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 42 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ב', 39 דקות (MP3, 14MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ז' באב תשע"ז, מכון מאיר, 53 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב', ט' באב תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 51 דקות (MP3, 18MB).

שיעור ג', י' באב תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 35 דקות (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ב', 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ג', מכון מאיר, (אודיו ווידאו):
חלק 1, כ"ו בסיון תשע"א, 53 דקות.
חלק 2, י' בתמוז תשע"א, 55 דקות.

מתוך הספר "וזאת ליהודה". שיעור בתשעה באב. אודיו, 41 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 15MB).

סוגיה במסכת תענית, דף כ"ח, עמוד ב'. תמוז תש"ס, 56 דקות (MP3, 7MB). אודיו.

שיעור בט' באב. 55 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

מכון מאיר, יום עיון בעינייני תשעה באב, ז' באב תש"ע, 52 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, תשע"ו, וידאו ואודיו:

שיעור א', 52 דקות.

שיעור ב', 51 דקות.

מכון מאיר, יום עיון לתשעה באב בעינייני החורבן והמקדש, ז' באב תשס"ז, 54 דקות. וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. ח' באב תשע"ו, 21 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

מתוך סדרת השיעורים בביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ.

תפילה לפני צרה שלא תבוא, תפילה בתענית, כ"ז בסיון תש"פ, 19 דקות (7MB).

מעלת התפילה בתענית, ד' תמוז תש"פ, 24 דקות (9MB).

מעלת התפילה בתענית, י"א בתמוז תש"פ, 23 דקות (8MB).

וידאו. מכון מאיר, ז' בשבט תשע"ה, 1 דק'.

תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

מתוך הספר "עין איה" על מסכת ברכות. תשנ"ט, 55 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).