ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 27 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ל' בתשרי תשע"ח, 24 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 25 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - מתוך הספר "בשמן רענן", מרחשוון תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 19 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).

שיעור ב' - מתוך הספר "מדבר שור", תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 13 דקות (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ד במרחשוון תשע"ח, 25 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 28 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 22 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

כסלו תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ד, 27 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ' בכסלו תשע"ח. 32 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם:

שיעור א', טבת תשע"ד, 25 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב' - על מהלכים כפולים במציאות (מתוך "שמועות הראי"ה"), ח' בטבת תשע"ז, 26 דקות (MP3, 9MB).

שיעור ג' - הראי"ה קוק על ירידת יעקב ובניו למצרים, ד' בטבת תשע"ח, 27 דקות (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א', י"ג בטבת תשע"ט, 29 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ב', י"ג בטבת תשפ"א, 22 דקות (וידאו). אודיו, (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"א בטבת תשע"ח. 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ב בטבת תשע"ז, 31 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ' בטבת תשע"ו, 23 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א'. תשע"א, 26 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ב', כ' בטבת תשפ"ב, 19 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 25 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ה בטבת תשע"ח, 31 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 12 דקות. אודיו (MP3, 4MB).

בית הכנסת "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 23 דקות. וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א. 33 דקות. אודיו (MP3, 12MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ו בשבט תשפ"ג, 21 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ג' באדר א' תשע"ו. 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א. 22 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג, 24 דקות (MP3, 9MB). אודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ב', תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א. 29 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

י"ז באדר א' תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דק'. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 23 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ד באדר א' תשע"ט, 28 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, אדר ב' תשע"ד. 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ד' באייר תשפ"א, 14 דקות. אודיו (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, אייר תשע"ד. 19 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, אייר תשע"ד. 21 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"א בסיון תשע"ח. 31 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

י"א בסיון תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות. אודיו, (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, סיון תשע"ד. 29 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

. כ"ה בסיון תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. 30 דקות. אודיו (MP3, 11MB),

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ט' בתמוז תשע"ח. 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ט"ז בתמוז תשע"ח, 24 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ט' בתמוז תשע"ו, 27 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ג בתמוז תשע"ח, 23 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ט באב תשע"ח, 21 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ו' באלול תשע"ח, 25 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ' באלול תשע"ו, 25 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ה' בתשרי תשע"ז, 28 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ה' באייר תשע"ה, 19 דקות. וידאו ואודיו.