אודיו, כ' בתמוז תשע"ז, 32 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. אודיו, כ"ח בניסן תשע"ו, 28 דקות (MP3, 10MB).

ד' בסיון תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 20 דק'. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תמוז תשע"ד. 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', מתוך הספר "עולת הראיה", סיון תשע"ד, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב', כ"ה בסיון תשע"ח, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 18 דקות (MP3, 7MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. מתוך הספרים "מוסר אביך" ו"עולת ראיה".

שיעור א' - חשיבות נוסח תפילה, פעולת תפילה, אדר א' תשע"ד, 23 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב' - תפילה מהרגש ומהשכל, אדר א' תשע"ד, 17 דקות. אודיו (MP3, 6MB).

אודיו, תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות (MP3, 9MB).

מתוך הספר "עולת ראיה" לראי"ה קוק. ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 22 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

כ"ז באלול תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 20 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

י"ב באב תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 18 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב', ו' באלול תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 16 דקות (MP3, 6MB).

שיעור ג', כ"ט באלול תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 8 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

מתוך הספר "משפט כהן". ג' באדר א' תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - מתוך הספר "ערפילי טוהר", 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב' - הקרבנות במשנת הרב קוק, ג' באלול תשס"ט, מכון מאיר, 59 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ג' - קורבן תמיד, מתוך "עולת ראיה", תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות (MP3, 8MB).

שיעור ד' - מתוך הספר "מדבר שור", תשע"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 31 דקות (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א. 29 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 24 דקות (MP3, 9MB).

שיעור ב', כ"א באדר תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דקות (MP3, 8MB).

תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 16 דקות. אודיו (MP3, 6MB).

כ"ד באדר תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 16 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"ב באדר ב' תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דקות (MP3, 8MB).

שיעור ב', ז' בניסן תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 24 דקות (MP3, 9MB).