וידאו ואודיו:

סדרת תשס"ה

סדרת תשס"ו

סדרת תשע"ב

סדרת תשע"ג

אורות ישראל - סדרת תשפ"ג

שיעורים נפרדים מתחילת סדרת תשס"ו שלא מופיעים בערוץ מאיר (קבצי MP3):
          שיעור 1, פסקה א', השיעור הראשון בסדרה (54 דקות, 20MB).
          שיעור 2, פסקה ח', (52 דקות, 19MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', קיץ תשנ"ב, טכניון, 42 דקות (MP3, 15MB, הועבר מקלטת).

שיעור ב', ל' בסיון תשע"ו, מכון אורה, 49 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 17MB).

תשנ"ג, טכניון, 7 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה, MP3, 3MB).

מכון אורה, ח' באדר תש"פ, 45 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 16MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"ז במרחשוון תשנ"ה, טכניון, 15 דקות (הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה, MP3, 5MB).

שיעור ב', כ' בסיון תשע"ז, מכון אורה, 51 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 18MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תמוז תשע"ד. 23 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

מתוך מאמר הראי"ה קוק "למלחמת הדעות והאמונות" בספר "אורות". שיעורים נפרדים:

שיעור א', תמוז תשע"ד, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ב' - איך מתווכחים עם דעות שונות?, ח' באלול תשע"ו, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו). מתוך שיעור.

שיעור ג', כ"ט בסיון תש"פ, מכון אורה, 50 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 18MB).