ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ד מרחשוון תשפ"ג. 27 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

מתוך ליקוטי מוהר"ן, תורה ג'. ביה"כ "בית יהודה", י-ם, טבת תשע"ד. 27 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ביה"כ "בית יהודה", י-ם. 18 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב', תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות (MP3, 8MB).

שיעור ג', תשע"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 17 דקות (MP3, 6MB).