כ"ח באייר תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 3 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - ירושלים כראי של עם ישראל, כ"ג באייר תשס"ט, 1 דק' (וידאו ואודיו).

שיעור ב' - מרכזיותה של ירושלים, אדר א' תשע"ד, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ג' - שכינה ומלחמת ששת הימים, כ"ח באייר תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

38 דקות. אודיו (MP3, 14MB, הועבר מקלטת).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ח באייר תשע"ח, 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ח באייר תש"פ, 6 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ח באייר תשע"ט, 5 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

שיעורים בטכניון משנים שונות (הועבר מקלטות):

שיעור א', 47 דקות (MP3, 17MB).

שיעור ב', 29 דקות (MP3, 10MB). בעיות עם הקלטה בדקות 3-4.

אייר תשע"ז. 24 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, הושענא רבה תשע"ז. 65 דקות. אודיו (MP3, 23MB).

להוריד את השיעורים להאזנה (MP3):

שיעור א', ליל יום ירושלים, 32 דקות (MP3, 12MB).

שיעור ב' - ירושלים והר הבית, שיחה בין מנחה לערבית, 8 דקות (MP3, 3MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, אייר תשע"ד. 10 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

שיחה בין הרב לבין פרופ' שטרנגר. אייר תשע"א, 10 דק'. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

מרכז מחניים, תשס"ט. 82 דקות. אודיו (MP3, 30MB).

ראש יהודי, אייר תש"ע, 73 דקות. אודיו (MP3, 17MB).

מכון מאיר, כ"ד באייר תשס"ח, 58 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, כ"ז באייר תשס"ז, 60 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר. לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה:

שיעור א', כ"ז באייר תשס"ה, 55 דקות.

שיעור ב', כ"ח באייר תשס"ה, 58 דקות.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א', אייר תשע"ד, 26 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב', י"ט באייר תשע"ח, 31 דקות (MP3, 11MB).

שיעור ג' - "עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש", י"ט באייר תשפ"ב, 25 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

שיעור ד' - "עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש", כ"א באייר תשפ"ג, 25 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

כ"ו באייר תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ, 6 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, 10 דקות. אודיו (MP3, 2MB).