שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשס"א, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ב', תשס"ג, 52 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ג' - מהות השבת, אלול תש"ע, 54 דקות, מכון מאיר, אודיו ווידאו.

מתוך יום עיון בישיבה לצעירים בירושלים בבין הזמנים, כ"ג בתמוז תשס"ו, 50 דקות. וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 23 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.