שיעורים ברדיו (ערוץ 7), תשנ"ז. אודיו.

ראש יהודי, קיץ תש"ע, 86 דקות. אודיו (MP3, 31MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ב' במרחשוון תשפ"ב. 14 דקות. אודיו (MP3, 3MB).

תשנ"ז-תשנ"ח, ישיבת "עטרת כהנים", קבצי MP3 (הועברו מקלטות):

"כל השוכח דבר אחד ממשנתו...", 51 דקות (MP3, 18MB).

"כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו...", 46 דקות (MP3, 16MB).

"חביב אדם שנברא בצלם...", 50 דקות (MP3, 18MB). איכות הקלטה גרועה.

"חביבין ישראל...", 60 דקות (MP3, 21MB). חסר סוף ההקלטה.

"אין דרך ארץ אין תורה...", "קינין ופתחי נדה...", 53 דקות (MP3, 19MB).

כ"ג בניסן תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 20 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

כ"ה בסיון תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

ה' באייר תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. 21 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א', אייר תשע"ד, 26 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב', י"ט באייר תשע"ח, 31 דקות (MP3, 11MB).

שיעור ג' - "עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש", י"ט באייר תשפ"ב, 25 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

שיעור ד' - "עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש", כ"א באייר תשפ"ג, 25 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).