אייר תש"ס, 52 דקות. אודיו (MP3, 6MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', אייר תש"ס, 51 דקות (MP3, 6MB).

שיעור ב' - המהר"ל מפראג על איסור דרישה ברבים על עריות, מעשה בראשית ומעשה מרכבה.