אודיו, שבט תש"פ, 9 דקות.

אודיו, תשס"א, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

טכניון, תשנ"ו-תשס"א. אודיו.

טכניון, תש"ס-תשס"ב. אודיו.

טכניון, תשס"ג-תשס"ה. אודיו.

טכניון, תשס"ה-תשס"ו. אודיו.

דברי הרב לרגל סיום ש"ס משניות בתנועת הנוער עזרא, כ"ב בניסן תש"פ, 5 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ד, 19 דקות (MP3, 7MB). אודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תמוז תשס"ח, 78 דקות, ראש יהודי (MP3, 14MB).

שיעור ב', כ"ו בחשון תשע"ב, 51 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ג', תשע"ב, 53 דקות, שוויץ (MP3, 19MB).

שיעור ד', תשע"ו, 56 דקות (MP3, 20MB).

שיעור ה', י"ד בסיון תשע"ו, מכון אורה, 31 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ו' - הזכרת יציאת מצרים בלילות, שו"ת, כ"ו במרחשוון תשפ"ג, ישיבת בית אל, 112 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 39MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י' באדר א' תשע"ט. 31 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 11MB).

הטכניון, י' בכסלו תשנ"ח. אודיו, 2 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

אדר א' תשע"ד, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. 27 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 23 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

טכניון, ח' בניסן תשס"ד. קבצי MP3. להוריד את השיעורים להאזנה:

שיעור 1 (48 דקות, 17MB).

שיעור 2 (42 דקות, 15MB).

מכון מאיר, תשע"א, 26 דקות (MP3, 10MB). אודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', טכניון, 57 דקות (MP3, 21MB).

שיעור ב', 23 דקות, (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ג', מכון מאיר (אודיו ווידאו):
חלק 1, ח' באלול תשע"א, 51 דקות.
חלק 2, ט"ו באלול תשע"א, 49 דקות.

שיעור ד', ביה"כ "בית יהודה", י-ם:
חלק 1, י' באלול תשע"ז, 29 דקות (MP3, 10MB).
חלק 2, י"ז באלול תשע"ז, 31 דקות (MP3, 11MB).
חלק 3, כ"ד באלול תשע"ז, 28 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ה', י"ז באלול תשפ"ב, ביה"כ "ישורון", י-ם, 42 דקות (MP3, 15MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 26 דקות, טכניון (MP3, 20MB).

שיעור ב', ח' בתשרי תשס"ו, 26 דקות, טכניון (MP3, 10MB).

מכון מאיר, ז' בתשרי תשע"ז, 52 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ליל הושענא רבה תשס"ד, 119 דקות (MP3, 42MB).

שיעור ב', י"א בתשרי תשע"ב, 42 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

סוגיה במסכת תענית, דף כ"ח, עמוד ב'. תמוז תש"ס, 56 דקות (MP3, 7MB). אודיו.

אדר א' תש"ס, 46 דקות (MP3, 5MB). אודיו.

אודיו, ח' באדר ב' תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות (MP3, 9MB).

אדר א' תש"ס, 62 דקות (MP3, 7MB). אודיו.

אודיו, 59 דקות, מכון מאיר (MP3, 21MB, הועבר מקלטת).

אייר תש"ס, 52 דקות. אודיו (MP3, 6MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', אייר תש"ס, 51 דקות (MP3, 6MB).

שיעור ב' - המהר"ל מפראג על איסור דרישה ברבים על עריות, מעשה בראשית ומעשה מרכבה.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א', כ"ט בתמוז תשפ"א, 25 דקות (MP3, 6MB).

שיעור ב', ז' באב תשפ"א, 34 דקות (MP3, 12MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשס"ג, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

שיעור ב', תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעור לעילוי נשמת החיילים שנספו באסון המסוקים. 46 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 16MB).

שיעור בט' באב. 55 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

מכון מאיר, יום עיון בעינייני תשעה באב, ז' באב תש"ע, 52 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, תשע"ו, וידאו ואודיו:

שיעור א', 52 דקות.

שיעור ב', 51 דקות.

שיעורים נפרדים ביה"כ "בית יהודה", י-ם:

שיעור א', מרחשוון תשע"ה, 30 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ב'
חלק 1, כ"ג במרחשוון תשפ"ב, 20 דקות (MP3, 5MB).
חלק 2, א' בכסלו תשפ"ב, 14 דקות (MP3, 3MB).

תשס"ד, מוסד הרב קוק, י-ם, 51 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ב באדר ב' תשע"ט. 30 דקות. אודיו (MP3, 7MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - תנורו של עכנאי - האם אין הלכה כבת קול?, י״א באדר תשס״ז, מכון מאיר, 9 דקות (וידאו). מתוך שיעור.

שיעור ב', אב תשע"א, 56 דקות (MP3, 20MB).

שיעור ג' - לא בשמיים היא, תשע"ו, 3 דקות (1MB). מתוך קורס על יסודות האמונה.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ד מרחשוון תשפ"ג. 27 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 27 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ל' בסיון תשע"ח, מכון אורה, 52 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 18MB).

שיעור ב', תשע"ט, 34 דקות (MP3, 12MB).

שיעור ג', 2 חלקים, ח' וט"ו באדר א' תשע"ט, מכון אורה, 40 ו-43 דק' (וידאו). אודיו, MP3: חלק 1 (14MB), חלק 2 (15MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ח במרחשוון תשע"ח. 28 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

אודיו, תשס"א, ביה"כ "בית יהודה", ירושלים, 28 דקות (MP3, 10MB).

אודיו, מרחשוון תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 29 דקות (MP3, 11MB).

מסכת סנהדרין, דף צ', עמוד ב'. ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 27 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 64 דקות (MP3, 22MB).

שיעור ב', תשנ"ט, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ג', א' באב תש"ע, 50 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ד' - תשע"ב, מכון מאיר (אודיו ווידאו):
חלק 1, ד' בכסלו תשע"ב, 47 דקות.
חלק 2, י"א בכסלו תשע"ב, 56 דקות.

שיעור ה', תשע"ט, מכון אורה, 2 חלקים: 49 ו-40 דקות (וידאו). אודיו (MP3): חלק 1 (17MB), חלק 2 (14MB).

שיעור ו', י"ט בניסן תשפ"ג, צעדה לאביתר, 22 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

להוריד את השיעור להאזנה (MP3):

חלק א (36 דקות, 13MB),

חלק ב (51 דקות, 18MB).

מכון מאיר, יום עיון לתשעה באב בעינייני החורבן והמקדש, ז' באב תשס"ז, 54 דקות. וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. ח' באב תשע"ו, 21 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', י"ג בתשרי תשנ"ד, 24 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 9MB).

שיעור ב', הושענא רבה, תש"ס, 124 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 44MB).

שיעור ג', תמוז תש"ס, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 6MB).

שיעור ד' - צחוק, ישראל והגוים, י"א בתשרי תש"ע, 57 דקות, מכון מאיר, יום עיון לחג הסוכות (אודיו ווידאו).

שיעורים ברדיו (ערוץ 7), תשנ"ז. אודיו.

ראש יהודי, קיץ תש"ע, 86 דקות. אודיו (MP3, 31MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ב' במרחשוון תשפ"ב. 14 דקות. אודיו (MP3, 3MB).

תשנ"ז-תשנ"ח, ישיבת "עטרת כהנים", קבצי MP3 (הועברו מקלטות):

"כל השוכח דבר אחד ממשנתו...", 51 דקות (MP3, 18MB).

"כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו...", 46 דקות (MP3, 16MB).

"חביב אדם שנברא בצלם...", 50 דקות (MP3, 18MB). איכות הקלטה גרועה.

"חביבין ישראל...", 60 דקות (MP3, 21MB). חסר סוף ההקלטה.

"אין דרך ארץ אין תורה...", "קינין ופתחי נדה...", 53 דקות (MP3, 19MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג, 35 דקות (MP3, 13MB). וידאו, אודיו.