ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ח' באב תשע"ח, 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - תשעה באב וחטא המרגלים, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB). איכות הקלטה גרועה.

שיעור ב', סיון תשע"ה, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ג' - הרצי"ה קוק על חטא המרגלים, כ"ה בסיון תשע"ה, 30 דק', ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 11MB).

שיעור ד', תמוז תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

תמוז תשע"ה, 2 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

אב תשע"ד, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 17 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", כ"ט בתמוז תש"ע, 21 דקות. וידאו ואודיו.

הועבר מקלטת.

חלק 1, 24 דקות (MP3, 9MB).

חלק 2, 21 דקות (MP3, 8MB).

אודיו, י"ב באב תשנ"ד, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:

שיעור א', אב תשע"ד, 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 12MB).

שיעור ב', ט"ו באב תשע"ו, 27 דקות (MP3, 10MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", ד' באב תש"ע, 23 דקות. וידאו ואודיו.

תמוז תשע"ה, 2 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם:

שיעור א', כ"א במנחם-אב תשפ"א, 21 דקות (MP3, 5MB).

שיעור ב', כ"ח במנחם-אב תשפ"א, 25 דקות (MP3, 9MB).

שיעור ג', ה' באלול תשפ"א, 28 דקות (MP3, 7MB).

שיעור ד', י"ב באלול תשפ"א, 26 דקות (MP3, 6MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ב במנחם-אב תשע"ט. אודיו, 20 דקות (MP3, 5MB).

אודיו, 32 דקות (MP3, 11MB). מתוך ההקדמה ל"מסילת ישרים". ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ט באב תשע"ז.

אודיו, י"ט באב תשנ"ד, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

אב תשע"ד, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ' באב תשנ"ה, 2 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ב', תמוז תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", ט"ו באב תש"ע, 28 דקות. וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ט באב תשע"ח. אודיו, 21 דקות (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ו באב תשע"ז. אודיו, 21 דקות (MP3, 8MB).

תמוז תשע"ה, 2 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

תמוז תשע"ה, 2 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", י"ח באב תש"ע, 27 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"ו באב תשנ"ד, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ב', כ"ז באב תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ו' באלול תשע"ח. אודיו, 25 דקות (MP3, 9MB).

אב תשע"ה, 3 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", כ"ט באב תש"ע, 26 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 54 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ב', ג' באלול תשנ"ד, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ג', ד' באלול תשנ"ה, 3 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ג באלול תשע"ו. אודיו, 32 דקות (MP3, 11MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", ב' באלול תש"ע, 24 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', מכון מאיר, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ב', טכניון, 26 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 9MB).

וידאו, מכון מאיר, ח' באייר תשע"א, 7 דקות. מתוך השיעור.

טכניון, 85 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה, MP3, 30MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ' באלול תשע"ו. אודיו, 25 דקות (MP3, 9MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", ג' באלול תש"ע, 24 דקות. וידאו ואודיו.

טכניון, 49 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 54 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ב', 3 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ג', י"ז באלול תשנ"ה, 23 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 8MB).

אודיו, 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", י"ט באלול תש"ע, 27 דקות. וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ה' בתשרי תשע"ז, 28 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

אודיו, תשס"א, 50 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם.

חלק א', י"ב בתשרי תשפ"ג, 23 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

חלק ב', כ"ו בתשרי תשפ"ג, 21 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ב בתשרי תשע"ז, 37 דקות. אודיו (MP3, 14MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ה' באייר תשע"ה, 19 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 11MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", כ"ז באלול תש"ע, 24 דקות. וידאו ואודיו.

אודיו, 55 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", י"ג בתשרי תשע"א 26 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', הושענא רבה, 94 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 33MB).

שיעור ב', י"ט בתשרי תשנ"ז, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

שיעור ג', כ"ז בתשרי תשס"ח, 54 דקות, חיפה (MP3, 9MB).