שיעורים נפרדים:

שיעור א', 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

וידאו - קדושת הבכורות והכהנים , 2 דקות, סיון תשע"ה (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", כ"ה באייר תש"ע, 21 דקות. וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"א בסיון תשע"ח. 31 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", ג' בסיון תש"ע, 22 דקות. וידאו ואודיו.

י"ג בסיון תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ח בסיון תשע"ח, 27 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"א בסיון תשע"ו, 22 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, תשע"ב, 22 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - עם ישראל אוהב בשר, ט"ז בסיון תשס"ט, 2 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב', ניסן תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, סיון תשע"ד. 29 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", ז' בסיון תש"ע, 23 דקות. וידאו ואודיו.

אודיו. 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB). איכות הקלטה גרועה.

סיון תשע"ה, 3 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

כ"ה בסיון תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות. אודיו (MP3, 11MB),

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", י"ד בסיון תש"ע, 26 דקות. וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ב' בתמוז תשע"ח. 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

סיון תשע"ה, 3 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

מתוך שיעור על המעבר מט' באב לט"ו באב, מחורבן לשמחה, כ"ב באב תשס"ט, 55 דקות (וידאו ואודיו).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", כ' בסיון תש"ע, 25 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ב', 51 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ג', כ"ט בסיון תשנ"ד, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

שיעור ד', כ"ג בסיון תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

שיעור ה', 22 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - רבי יהושע הלר (בעל "חוסן יהושע") על מי מריבה, 35 דקות (הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה, MP3, 13MB).

שיעור ב', 50 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ג', י"ח בסיון תשפ"ב, קטע מדבריו של הרב בדינר עם תומכי "ברית עולם", 7 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור ד' - בעל "חוסן יהושע" על מי מריבה, ב' בתמוז תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 20 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ט' בתמוז תשע"ח. 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", א' בתמוז תש"ע, 25 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 55 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ב', 51 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ג', ו' בתמוז תשנ"ד, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

שיעור ד', תש"ס, 57 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

תמוז תשע"ב, 5 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

סיון תשע"ה, 2 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג. 17 דקות. אודיו (MP3, 6MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ט"ז בתמוז תשע"ח. אודיו, 24 דקות (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ט' בתמוז תשע"ו. אודיו, 27 דקות (MP3, 10MB).

סיון תשע"ה, 2 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", ד' בתמוז תש"ע, 27 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 55 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב', י"ג בתמוז תשנ"ד, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

שיעור ג', 59 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ד', 44 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 16MB).

אודיו, 52 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ב בתמוז תשפ"א. אודיו, 26 דקות (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ג בתמוז תשע"ח. אודיו, 23 דקות (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - הפמיניזם של בנות צלפחד, י"ד בתמוז תשס"ט, 1 דק' (וידאו ואודיו).

שיעור ב' - בנות צלפחד, שמות גלותיים ושמות של התחדשות, סיון תשע"ה, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ג' - בנ' צלפחד, יוסף והזהות היהודית, אזכרת אסתר הורגן הי"ד, ה' בטבת תשפ"ב, 24 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - קורבנות המוספים: תיקון באהבה, ביראה ובשמחה, סיון תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ב' - ראי"ה קוק על קורבן המוסף של ראש חודש, כ' בתמוז תשע"ז, 32 דק', ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 11MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", י"ב בתמוז תש"ע, 25 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 55 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב', 36 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 13MB).

שיעור ג', י"ז בתמוז תשנ"ג, 67 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

חיפה, כסלו תש"ע, 47 דקות. וידאו, אודיו (11MB, MP3).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", כ"א בתמוז תש"ע, 25 דקות. וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, א' באב תשע"ט. אודיו, 26 דקות (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, א' באב תשע"ו. אודיו, 16 דקות (MP3, 6MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"ח בתמוז תשס"ה, מכון מאיר, 54 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב', סיון תשע"ה, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).