ביה"כ "בית יהודה", י-ם, א' בכסלו תשפ"ג, 12 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות על
- מהי הסיבה העיקרית לחנוכה - עצמאות המדינית או נס פך השמן? מהי המצווה העיקרית של חנוכה - הלל או הדלקת נרות?
- למה חוגגים את חנוכה בכ"ה בכסלו?
- איך פרץ מרד החשמונאים?
- מאיפה באה מצוות הדלקת נרות חנוכה? ברכה על הדלקת נרות חנוכה.
- "להשכיחם מתורתך": יוון נגד ישראל.
- מלכות החשמונאים הכהנים.
וידאו ואודיו.

ל' בכסלו תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 8 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 3MB).

כ"ט בכסלו תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 3MB).

ח' בכסלו תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 17 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

כ"ט בכסלו תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 29 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

ג' בטבת תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 18 דקות. אודיו (MP3, 3MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ה בכסלו תשפ"א, 21 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

טכניון, כ"ג בכסלו תשנ"ד, 44 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, איכות גרועה בסוף ההקלטה, MP3, 16MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:

שיעור א' - על נרות חנוכה, כסלו תשע"ט, 29 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ב' - טימוא ההיכל והשמנים על ידי היוונים, כ"ט בכסלו תש"פ, 29 דקות (MP3, 9MB).

שיעור ג' - נס פך השמן, כ"ב בכסלו תשפ"ג, 23 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

טכניון, 30 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם:

שיעור א' - על הדלקת נרות חנוכה, כסלו תשע"ד, 22 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעור ב' - על גלות יוון, כסלו תשע"ה, 28 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ג' - היכן צוונו להדליק נר חנוכה?, א' בטבת תשע"ז, 20 דקות (MP3, 7MB).

שיעור ד' - תפילת "על הניסים" בחנוכה ופורים, כ"ז בכסלו תשע"ח, 29 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ה' - החשמונאים, מלכות ותורה, מתוך הספר "רשומות הלב", כ"ט בכסלו תשע"ט, 24 דק' (MP3, 9MB).

ושיעורים נפרדים:

שיעור א' (עם כתוביות בשפות שונות), כסלו תשע"ד, 1 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ב', כסלו תשע"ה, 7 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

שיעורים נפרדים:

על יום ו' של חנוכה: וידאו, אודיו (14 דק', MP3, 7MB).

על יום ח' של חנוכה: וידאו, אודיו (25 דק', MP3, 12MB).

כסלו תשע"ד, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, 10 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, 10 דקות. אודיו (MP3, 2MB).