ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 21 דקות. לצפות בשיעור.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 50 דקות (MP3, 18MB).

שיעור ב', י"ד באב תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 20 דקות (MP3, 7MB).