ל' בשבט תשס"ג, 59 דקות. אודיו (MP3, 21MB, הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"ב, חיפה, 47 דקות (17MB, MP3).

שיעור ב' - ראש השנה והזמן היהודי, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ג' - הזמן היהודי ונצחיות התורה, י"ז באלול תש"פ, מכון מאיר, 25 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ד', כ"ד באלול תשפ"ב, ביה"כ ישורון, י-ם, 41 דקות (15MB, MP3).

כסלו תשפ"ב, כולל ישורון, י-ם, 41 דקות. אודיו (MP3, 15MB).

אדר א' תשע"ד, 2 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

53 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

מרכז מחניים, תשס"ט. 87 דקות. אודיו (MP3, 31MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תש"ס, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.

שיעור ב', 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 12MB).